logo

PARTICIPATIE - DE BUURT DENKT MEE

Wat vindt de buurt eigenlijk van alle plannen voor nieuwbouw in hun wijk? Die vraag stond centraal tijdens het participatietraject voor DE SPYKERIJ. Vanaf de eerste ideeën werden buurtbewoners betrokken bij alle plannen. Er werden burenmiddagen georganiseerd en een klankbordgroep met 15 buurtbewoners ging tijdens ontwikkelateliers aan de slag om de plannen verder vorm te geven. Door de directe buren goed te informeren, te luisteren en samen op te trekken, is DE SPYKERIJ echt een plan geworden van, voor én door de buurt.

Dit hebben we inmiddels gedaan

Een goede buur

Typisch Hendriks

DE SPYKERIJ is een project van Hendriks Ontwikkeling uit Oss. Hendriks is al meer dan 100 jaar een graag geziene buur in tal van steden en dorpen. Uitgangspunt bij elke ontwikkeling is, dat de ‘buren’ meegenomen wordt in alle plannen. Onder buren verstaat Hendriks niet alleen omwonenden, wijkraad, lokale ondernemers en omliggende vastgoedeigenaren, maar ook de gemeenteraad en het college. De ideeën, opmerkingen en suggesties van al die partijen waren heel belangrijk om tot een plan te komen dat breed gedragen wordt en past bij de buurt, de wijk en de directe omgeving.

De vijf kernkwaliteiten

Tijdens de ontwikkelateliers is gezocht naar de aanwezige kwaliteiten en potenties van de locatie. Deze zijn vervolgens vertaald naar een vijftal kernkwaliteiten, die beschrijven waar de plannen voor DE SPYKERIJ aan moet voldoen.

Meld je aan en blijf op de hoogte!

DE SPYKERIJ komt eraan. De plannen zijn zo goed als gereed en medio 2024 starten we met de verkoop van de woningen en appartementen. Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in als belangstellende. Het verplicht je tot niets, maar geeft je straks wel een streepje voor.

Meld je aan als belangstellende

bart-ros-3W4KObWFuQ4-unsplash